XPS数据处理_赛默飞(葛青亲)

观看:2061 次上传时间:2019/7/9 15:40:04
主讲人:葛青亲
其他 X射线仪器

视频介绍

XPS数据处理_赛默飞(葛青亲)

 

表面和界面分析充满了挑战性。需要能够为后续步骤研发改进提供可靠结果的仪器。Thermo Scientific Nexsa 表面分析系统是一种高性能 X 射线光电子能谱仪,在保证高效的数据质量和样品测试通量的同时,专门设计的多技术联合测试结合层平台。                                 

查看更多

近期会议

评论

广西快乐十分